El Vendrell

Martí Carnicer presenta el programa ‘per avançar’ amb propostes per generar nous llocs de treball i impulsar el lloguer social

  • Actualitzat:
  • Creat:

Martí Carnicer, ha presentat el programa electoral de la candidatura que encapçala. Per Carnicer: ‘Aquest programa electoral inclou fins a 133 propostes concretes i realistes per fer avançar El Vendrell’. El programa es pot trobar a www.marticarnicer.net

Un moment de la roda de premsa de presentació del programa
Un moment de la roda de premsa de presentació del programa

Martí Carnicer ha explicat les grans línees del programa electoral de la seva candidatura. Un programa que està pensat per crear nous llocs de treball i impulsar noves mesures socials com ampliar l’oferta de pisos de lloguer social. Per Carnicer: ‘Els recursos públics s’han de dedicar a totes aquelles iniciatives que ens ajudin a sortir de la crisi, a crear llocs de treball i a garantir que totes les persones de la vila tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques’.

Per Martí Carnicer: ‘És important disposar d’un marc global del projecte que tenim pel Vendrell. És necessari disposar d’un full de ruta, d’una guia que marqui el camí de les accions a realitzar tant en els propers 4 anys com a més llarg termini. I per això, presentem aquest document’.

Carnicer ha destacat 5 propostes més d’aquest ‘programa per avançar. Les propostes s’han classificat per apartats. Així:

• Ocupació Per generar nova ocupació, una de les mesures que presenten els socialistes és donar una subvenció a aquelles empreses que contractin a persones aturades del Vendrell.

• Cohesió social Una de les mesures en les que està treballant l’equip de Martí Carnicer és assolir un conveni amb les entitats propietàries d’habitatges per fomentar el lloguer social. Amb aquest acord es permetria ampliar l’oferta de lloguer social al Vendrell.

• Reactivació economia. L’activació dels locals buits dels comerços del Vendrell és un dels objectius de la candidatura. Es treballaria per crear un mecanisme que permetés oferir un incentiu fiscal a aquells propietaris que obrissin un local enlloc de tenir-lo tancat.

• Nou Pla General. És una de les eines bàsiques per fer un Vendrell més atractiu, cohesionat, sostenible i més humà. S’ha de canviar l’actual model ‘antiquat’ (L’actual POUM és de l’any 2000) i apostar per una ciutat més oberta, moderna i amb espais verds i d’oci.

• Governança municipal. Pel líder socialista, s’ha de continuar amb la feina feta en el redreçament econòmic de l’Ajuntament del Vendrell. L’objectiu d’aquest mandat és situar el ràtio d’endeutament per sota del 110%.

La confecció del programa ha comptat amb la col•laboració de moltes persones reunides al voltant dels ‘grups de treball’ i també l’aportació dels integrants del Grup Municipal Socialista que coneixen de primera mà la situació i possibilitats reals de l’ajuntament.. El document consta de prop de 30 pàgines


Candidatura Martí Carnicer 2015
El Vendrell 11- 05- 2015